Aero-klub Naša krila

Mjesni odbor Aero-kluba Naša krila

Koncem 1927. godine nastojanjem gradskog senatora Ivana Laufera osnovan je u Karlovcu Mjesni odbor Aero-kluba Naša krila sa ciljem da u našem gradu poradi na podizanju interesa za civilnu aviaciju, upoznajući građanstvo sa velikom koristima koje avijacija pruža čovječanstvu uopće....

Ivan Laufer izabran je za predsjednika Mjesnog odbora a najjaču potporu u svom radu ima on u Zlatku Satleru, inženjeru gradske munjare (autor fotografija)....

Odbor je priredio dav avijatička  mitinga i to prvi 2. lipnja 1928. na vojnom vježbalištu „Logorištu“ (na fotografijama) a drugi 8. rujna 1930. na livadam kraj gradskog kupališta....

Izvor: Almanah grada Karlovca, 1933. 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.