Zdravko Neskusil - FOTOGRAFIKE

Zdravko Neskusil (1942.-2009.) moj otac,70-tih i 80-tih godina bavio se fotografikama. Fotografije snimljene c/b filmom prebacivao je na grafički film i posebnim postupcima u tamnoj komori uklanjao sve sive tonove. Nastajale su FOTOGRFIKE. Održao je nekoliko samostalnih izložbi fotografika sa motivima Karlovca. Ovdje je izložen manji dio tog opusa.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.