Boško Petrović - Odrastanje u Karlovcu

Odrastanje u Karlovcu – Za vrijeme drugog rata tata je bio u njemačkom zarobljeništvu, majka i ja bili smo sami u Karlovcu, gdje sam na sajmu prodavao kipiće svetaca i kojekakve đinđe domobranima, ustašama, Nijemcima, i od toga smo živjeli. Imali smo susjeda Jozefa Maheka, češkog vojnog glazbenika u mirovini, koji mi je besplatno ponudio malu violinu i poduku. To je za susjede moralo biti grozno. (Iz intervjua Večernjem listu - Boško Petrović: Džez i ja – ljubav na “prvo uho”)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.