Raketiranja Banskih dvora 7. listopada 1991.

Zrakoplovi  Jugoslavenske narodne armije (JNA) raketirali su i teško oštetili Banske dvore 7. listopada 1991. godine, zgradu u kojoj je tada bila i rezidencija prvoga hrvatskog predsjednika, Dr. Franje Tuđmana i u kojoj se nalazio u trenutku napada. Dva zrakoplova JNA raketirala su Dvore malo poslije 15 sati, u vrijeme kad je predsjednik Tuđman razgovarao sa Stipom Mesićem i Antom Markovićem, predsjednicima jugoslavenskog Predsjedništva i vlade. Puka sreća spasila je sugovornike od pogibije.​ Fotografije snimio Dinko Neskusil

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.