Zorin dom

Želja i namjera da se u Karlovcu sagradi zgrada za potrebe održavanja kazališnih i glazbenih programa postoji još od početka 19. stoljeća. Osamdesetih godina pjevačko se društvo «Zora» profiliralo kao nezaobilazna karlovačka institucija koja je bila nositelj kulturnog života grada Karlovca. Organizirala je koncerte, kazališna gostovanja i ostala kulturna događanja u gradu, upravo sve ono što «Zorin dom» danas čini. Društvo takvoga ugleda moralo je dobiti svoj prostor. Rješenje se našlo izgradnjom Pjevačkog hrama , na gotovo istome mjestu gdje se danas nalazi «Zorin dom». Na inicijativu «Zore» 1886. zaključeno je da se u gradu podigne dostojni dom , koji bi bio duševnim i društvenim stjecištem građanstva i stanovništva Karlovca, a koji bi ujedno bio samom gradu ures. Rješenje se našlo izgradnjom velike, prave zgrade koja je sagrađena 1892. godine, prema nacrtima gosp. Gjure Carneluttija. Zgrada je sagrađena u roku od sedam mjeseci i to prilozima građana, a na području urbanističke cjeline povijesne «Zvijezde». Sagrađena je u stilu neorenesansne arhitekture, bogato razvedenih i oblikovanih pročelja. Svojim oblikovanjem skladno je uklopljena u okolinu ambijenta i prostor postojećeg parka. «Zorin dom» je od svog otvaranja pa do danas bio stjecište i žarište kulturnog života grada Karlovca i cijele Karlovačke županije. Tijekom cjelokupnog vremena svoga postojanja zgrada je imala i ima izraženu obrazovnu, kulturnu i društvenu funkciju u životu Grada i Županije. Mnogi se sjećaju njegova renoviranja 1963-1966. te rekonstrukcije, obnove i proširenja od 1987-2001. Nakon svečanog otvorenja 2001. godine Gradsko kazalište «Zorin doma» ponovo je zablistalo u punom sjaju. Od 1945 – 1963. godine u «Zorin domu» djeluje profesionalno kazalište. Danas Gradsko kazalište «Zorin dom» svoju djelatnost organizira kroz vlastite produkcije , gostovanja kazališnih predstava, koncerata, likovnih manifestacija i ostalih kulturno-umjetničkih djelatnosti u cilju zadovoljavanja kulturnih potreba stanovnika grada Karlovca i Karlovačke županije. (http://zorin-dom.hr/?p=107)

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.