Davorin Derda - urar, maketar, aviomodelar

Davorin Derda (1931. - 2011.) Izučeni urar - urarski zanat izučio je kod gospodina J. Vukšinića. Najviše je popravljao stare zidne satove te ih restaurirao. Deset je godina održavao gradski sat na tornju crkve Presvetog Trojstva te ga svakodnevno navijao. Završio je i školu za nastavnika modelarstva. Bavio se avio modelarstvom i bio član Aerokluba Karlovac. Sudjelovao je u mnogim takmičenjima u sobnim modelima te A-2 jedrilicama. 1967. godine osvoio je 1. mjesto u disciplini A-2 jedrilica. Za modelarstvo je zainteresirao i svoju suprugu Maru Derda koja je također bila prvak Hrvatske 1966. godine u A-2 jedrilicama. Nakon što se zbog bolesti više nije takmičio, sudio je na mnogim takmičenjima. Bio je izvrstan mentor. Svakodnevno su ga posječivali mladi modelari iz Aerokluba koje je u svojoj radnoj sobici u svome domu podučavao, savjetovao ih i pomagao im oko izrade modela. Radio je kao maketar te je svojim maketama bio sudionik svih najvećih projekata karlovačkih urbanista, arhitekata i građevinara. Za Gradski muzej napravio je maketu Zvijezde. Bavio se filatelijom i numizmatikom. Sredinom prošlog stoljeća bio je politički zatvorenik i član HPDZ-a. Dobio je mnoga priznanja od tadašnje Narodne tehnike za osobite zasluge u širenju tehničke kulture.

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.