Proslava 10. godišnjice FNRJ - Drug Tito u Karlovcu 1955.

Proslava 10. godišnjice FNRJ - Drug Tito posjetio je prvi puta Karlovc 27. srpnja 1955. gdje je otkrio Centralni spomenik palim borcima i žrtvama fašizma te bio proglašen počasnim građaninom grada Karlovca. Na slikama su Vladimir Bakarić, general pukovnik Ivan Gošnjak, Ivan Krajačić, dr. Ivan Ribar, Jospi Benić, Tomica Milivoj, Većeslav Holjevac, Veljko Drakulić, Anka Berus, Đuro Salaj.... Narodni odbor Kotara Karlovac poklonio je Maršalu crnog lipicanera a jahaču opremu Karlovačka industrija kože Ivo Marinković. Sve fotografije snimio je Franjo Verbić (Foto Puba).

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.