Dom JNA (Banjavčićeva ulica) 22. 12. 1961. godine

Dom JNA (Banjavčićeva ulica) 22. 12. 1961. godine

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.