Odred izviđača Vladimir Nazor

Kratka biografija skautizma u Karlovcu Početak skautizma u svijetu računa se 01.08.1907. godine kada je Lord Robert Baden-Powell poveo 20 dječaka na šumski logor u Engleskoj Skauti u Karlovcu nastaju u razdoblju Austro-ugarske. (1913.) Izviđači-skauti javljaju se u prvom svjetskom ratu kao organizirane radne jedinice u sakupljanju starog papira, odjeće, ljekovitog bilja (lišće kupine) i dr. U Karlovcu se skauti uključuju kao kuriri, nosioci pošte, obavijesti pri Gradskom magistratu i drugim službama. Dočekuju na kolodvoru vlakove s ranjenicima kojima pružaju pomoć. Skaute u Rakovačkoj gimnaziji vode profesori Ivan Brajdić i Jovan Marčetić. Prave izlete po skautskim zakonima i programima. Logoruju uz Kupu, Mrežnicu i Koranu, te Novigradu na Dobri, Ozlju i Vodostaju. Godine 1922. Izvidnici Hrvatske stupaju u Slavenski skautski savez. Dana 24. Travnja 1924. Godine u Karlovcu je osnovan, „Stijeg izvidnika i planinki“, vodi ih dr. Stanislav Steinfl. Oni se oklapaju u župske (županija) Hrvatske i Slavonije, te u Savez SHS i postaju članovi međunarodnog skautskog saveza sa sjedištem u Londonu. Godine 1924. Osnovano je u Karlovcu „Kolo planinki“ koje vodi prof. Nada Demi. Godine 1928 osniva se Stijeg skauta br.1, kojega vodi Dragutin Šuljak (115 članova). Godine 1930. i 1931. Su pod vodstvom prof. Ivana Bujanovića i načelnice Zore Vukelić. Dana 17. Siječnja 1930. Godine skauti Karlovca dobivaju barjak, a kum je dr. Gajo Petrović. U dječačkoj školi osnovana je četa skauta koja nosi naziv „Petar Zrinski“, a vodi je Branko Priselac. Učlanjeno je 36 vučića. U trgovačkoj (ekonomskoj) školi osnovan je Stijeg skauta b. 2 (1932. 1933.). Starješina je Dimitrije Spasojević, a načelnica Ljubica Plenar. Dana 10. Srpnja 1933. Godine osnovan je klub brđana „Karlovac“. Osnivači su bili: Branko Priselac, Veceslav Holjevac, Ivo Ott, Milan Medarić, Dragutin Stromen, Ervin Vukelić i dr. (ukupno 19 članova) U razdoblju II svjetskog rata skautske organizacije nestaju, ali pokušava se kroz rad školske omladine organizirati logorovanje na tradicijama skautizma i iformiti prvi logor na Sljemenu (Zagrebačka gora, 1944.), ali zbog opasnosti od diverzija partizana, što bi dovelo u opasnost mlade koji su bili pod nazivom: Uzdanica, Junak i Starčevićeva mladež. Svi su vračeni svojim kućama, pa tako i Karlovački dječaci i djevojke. Poslije rata ponovno se pokreće organiziranje boravka djece u prirodi, pa tako tadašnji štab pionira organizira prvo logorovanje u Ozlju 1950. Godine. U Muškoj gimnaziji Rakovac, osniva se 1951. Godine četa izviđača koju vodi Čedo Komljenović, koji je školovan za predvodnika u organizaciji SIH-a Godine 1952. U Domu učenika u privredi osnovana je četa „1. maj“ koja prerasta u odred izviđača „Ivica Gojak“. Godine 1956. Slavko Bjažić osniva u Krnjaku odred izviđača „Prvi kordunaški odred“. U Đačkom domu koji se tada zvao Nada Dimić osnovano je „Kolo planinki-Partizanka“ u koji su učlanjene samo djevojke. U Šumarskoj školi 15. Travnja 1959. Godine osnovana je prva četa izviđača „Brača Seljan“ koja je brojila 50 članova. Iste godine sudjeluju na saveznoj akciji u Drvaru. 1960. godine osniva se klub brđana „Ivan Marinković“ Iste godine vođa velikog odreda „Petrova Gora“ Pero Car koji je bio začetnik mnogih izviđačkih akcija i organizator izviđačkih jedinica po karlovačkim školama osniva odred Pčelica i Poletaraca „Boško Buha“. Dana 14. Veljače 1960. godine u Šumarskoj školi osnivan je odred izviđača „Vladimir Nazor“ . Njima se priključuje kao četvrta četa učenice Ekonomske škole pod nazivom „Radoslav Lopašić“. Osnovan je klub brđana „25 maj“. Starješina je direktor Ekonomske škole prof. Nikola Tomič, a načelnik Vladimir Peršin – Mrkvica. U svim karlovačkim školama kao i u okolici Karlovca, današnje Karlovačke županije bile su organizirane izviđačke jedinice. U razdoblju Domovinskog rata zamire rad izviđača u Karlovcu, a prve jedinice se organiziraju u Doga resi (Spajder) i Ogulinu (Frankopan). U Karlovcu se krajem prošlog i početkom ovog stoljeća na inicijativu pododbora Hrvatskog sabora,(Hrvatska izviđačka parlamentarna unija) pokušava sa oživljavanjem izviđačkog rada te se u Šumarskoj školi osniva uz pomoć Rotarijanaca (Krešo Veble) odred izviđača „Karlovac“ čiji rad se seli na osnovnu školu Banija i Dragojla Jarnević ali nakon godinu dana postojanja prestaje sa aktivnostima. Dana 9. travnja 2011. godine, na inicijativu skupine „starih“ članova nekada jakih odreda „Vladimir Nazor“ i „Petrova Gora“, sazivaju Osnivačku skupštinu Odreda izviđača „Vladimir Nazor“. Odred danas samostalno radi na području grada i pokriva rad na školama Grabrik, Dragojla Jarnević, Banija i Braća Seljan. Uz „Udrugu branitelja motorista Karlovac“ dobiva od osnovne škole Barilović i općine Barilović na korištenje napuštenu područnu školu D. Velemerić u istoimenom mjestu te ju vlastitim radom i sredstvima preuređuje u budući izviđački centar. Odred je član Saveza izviđača Hrvatske a samim tim i WOSM svjetske skautske organizacije (najmasovniji odgojno obrazovni pokret u svijetu trenutno broji 46.200.000 članova) i sudjeluje na akcijama i takmičenjima u organizaciji drugih odreda izviđača iz Hrvatske, ujedno školuje mlađe izviđače za predvodnike patrola i jata (u organizaciji SIH-a i Izviđačke družbe iz Zagreba)

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.