Motocross na Šancu

Motocross na Šancu iza današnjeg Doma za starije i nemoćne osobe - Sveti Antun.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.