Dr. Gajo Petrović

Ime velikog narodnog liječnika  dr. Gaje Petrovića  ostat će u sjećanju  stanovnicima  Karlovca i regije. Mnogima je ostao u sjećanju kao liječnik na biciklu, a jedan spomenik, jedna ulica i jedna brigada Crvenog križa Karlovca nosi njegovo ime  i svojim humanim radom pokušava pomoći svim ljudima kojima je pomoć potrebna, upravo kako je to radio i dr. Gajo Petrović.

Dr. Gajo Petrović rodio se 30. siječnja 1895. godine u Moravicama, Gorski kotar. Gimnaziju je  završio  u Karlovcu 1913. a Medicinski fakultet u Pragu.  Vratio se u Karlovac gdje je gotovo  50 godina  vršio svoju liječničku dužnost. Bio je i kulturni i sportski radnik. U 2. svjetskom ratu  bio je hapšen, ali kao liječnik i narodni dobrotvor je pušten  iz zatvora.

Dvadeset godina bio je odbornik Općinske skupštine i predsjednik pododbora Crvenog križa Karlovca. Za dugogodišnji rad  odlikovan je  s više odlikovanja: Ordenom rada, Majskom nagradom  grada Karlovca i drugima. Umro je u Zagrebu  5. siječnja 1967. godine u 72. godini života.

Pored ostalog bavio se i pisanjem. Objavio je u Biltenu – časopis Kotarskog odbora Crvenog križa Karlovac i to u prvom broju  u siječnju 1960. godine priču ¨Ciganski antabus¨.

Spomen ploča  dr. Gaji Petroviću otkrivena je u prosincu 1978. godine na kući na Baniji gdje je radio. Portret je izradio karlovački kipar  Nedjeljko Fak.

Ploču je podigla Općinska organizacija Crvenog križa Karlovac u povodu obilježavanja 100-te godišnjice Crvenog križa Hrvatske. Ploča je otkrivena 21. prosinca 1978. godine.

Bio je i predsjednik Crvenog križa u Karlovcu. 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.