Otkrivanje spomen ploče Dr. Gaji Petroviću 1978. na Baniji

Otkrivanje spomen ploče Dr. Gaji Petrovići 1978. godine na Baniji

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.