Gostiona obitelji Wiedenig na Baniji

Gostiona obitelji Wiedenig na Baniji kasnije poznatog karlovačkog gostioničara Karla Wiedeniga. Obitelj je u Karlovac stigla iz austrijskog Hermagora gdje i danas podjeduju privatni hotel a bavili su se isključivo ugostiteljstvom te su na Baniji svojevremeno postojala dva objekta, jedan u vlasništvu Karla Wiedeniga a drugi Romane Wiedenig, udane Štalcar.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.