Gostiona obitelji Wiedenig - unutrašnjost

Godine 1907., 10. srpnja  u Poglavarstvu sl. i kr. grada Karlovca sastavljen je zapisnik u kojem posjednik g. Gjuro Šebetić  i supruga Marija mole „podjeljenje dozvole za gradnju jedne provizorne šupe (7 X 5 m) na svome zemljištu, na vrijeme od 3 mj., da može u istoj stanovati dok bude izgorjela kuća opet u red postavljena.“
Iste godine, gospodin Gjuro Šebetić moli dozvolu za gradnju nove prizemne  kuće na k. č. 237, na mjestu izgorjele, u kojoj će potom „stanovati i tjerati trgovinu mješovitom prekomorskom robom.“ Susjedi bračnog para Šebetić bili su Bartaković Stjepan i Marija. Napisana je  okružnica za povjerenstveni očevid u sastavu gg.: Antun Platzer – gradski zastupnik, Holjac Stevo  - gradski zastupnik, Horvat Milan – gradski viećnik, Dr. Izidor Vinski – gradski fizik, Franjo Poici – zamjenik gradskog inžinira i posjednik Gjuro Šebetić, koji na dan očevida  „imade za povjerenstvo točno u 3 sata po podne pred gradsku vijećnicu staviti dva fijakera.“ Stambena dozvola  za novu kuću (broj 12820 / 907) podijeljena je 17. listopada 1907. Gospodin Gjuro Šebetić je na svom zemljištu,  u stražnjem dvorišnom dijelu, izgradio  1917. godine kolnicu - zgradu od drva „daskama oplaćenu i crijepom pokrivenu“. Kuću  i zemljište  1925. godine kupuje gospodin Josip Wiedenig koji 1931. godine pregrađuje pročelje kuće, „izvedenjem novih pročelnih ulaznih vrata iz ulice u gostionicu i 5 podkrovnih soba.“ Godine 1939. (broj spisa 7282 / 39.) gospodin J. Wiedenig dobiva gradjevnu dozvolu za izgradnju mansardnog stana na tavanu prizemnice i izgradnju stubišta do tog stana, od pečene cigle postavljenog na postojećim zidovima prizemlja. Nacrt je sastavilo  gradjevno poduzeće Franjo Toplak. Susjed gospodina Wiedeniga bio je Protulipac Juro na kbr. 84.
Wiedenigovi su stekli reputaciju vrsnih ugostitelja, naročito kada su u „Zorin – domu“ držali bife i restauraciju.
Sve do nacionalizacije,  gostionica Wiedenig je bila najpopularnija, ne samo po ugostiteljskoj ponudi nego i kao društveno stjecište, nešto slično „gostioni Žnidaršić“ u filmu K. Golika (R. R. „Stari Karlovac..“)
Poslije II. svj. rata, u kuću broj 82 u Ulici Ive Lole Ribara, koja je tada bila  vlasništvo Karla Wiedeniga smjestila se „Radničko službenička menza Runotex i Kudjeljna“. Prema broju dokumenta 17510 / 49. od 13. VI. 1949. iz Državnog arhiva u Karlovcu, oni  mole Povjerenstvo za gradjevinstvo (Gradski N. O. Karlovac) dozvolu za izgradnju dimnjaka i postavu velikog štednjaka. (pripremila Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.