Sentimentalno zabavno–glazbeno putovanje Ljubomira Vidovića

Sentimentalno zabavno – glazbeno putovanje kroz fotografije iz zbirke Ljubomira Vidovića - Ljubomir Vidović je sa 17 godina počeo svirati na plesnjacima u Fiskulturnom domu, u Hrvatskom domu, krstario je kao muzičar na brodovima Mediteranom, pet godina je bio profesionalni tajnik Udruženja muzičara u Karlovcu. Foto uspomene sa svirki postale su svjedočanstvo na karlovačke glazbenike koji su ostavili trag u modernoj glazbi na našem prostoru i šire. Otac je troje vrhunskih karlovačkih glazbenika Viktora, Ane i Silvija.

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.