Winnetou 1955. u Zorin domu

Winnetou 1955. u Zorin domu - plakat za predstavu i fotografija: Darinka Malobabić i Miško Piškurić
Fotografiju i plakat možete pogledati i u većoj rezoluciji (veličini) „klikom“ na malu „kućicu“ ispod fotografije koju želite.

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.