Karlovački korzo 1940. godine - fašnik

Karlovački korzo 1940. godine - fašnik (glazba na Banijanskom mostu nosi šešire sa reklamom D. Cimermana- - klobučara)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.