Dragica Klarić i nećak Juraj Erdeljac 1920.-tih godina. Fotografiju je ustupila Matea Krznar iz Hrnetića, učenica trećeg razreda osnovne škole - najmlađa suradnica u deset godina postojanja Kafotke

Dragica Klarić i nećak Juraj Erdeljac 1920.-tih godina. Fotografiju je ustupila Matea Krznar iz Hrnetića, učenica trećeg razreda osnovne škole - najmlađa suradnica u deset godina postojanja Kafotke 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.