Blagdan Velike Gospe na Kamenskom 1956. godine, djevojke Husja i Donjeg Mekušja

Blagdan Velike Gospe na Kamenskom 1956. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.