Jurica Grosinger 1970. godine

Jurica Grosinger 1945. - 2023., osnivač i voditelj rock grupe Elektroni i začetnik karlovačkog rock pokreta 1960.-tih godina

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.