Radićeva ulica

Opća obrtna – nabavno prodajna zadruga SOJ Karlovac 26. maja 1952. moli  Gradski narodni odbor  - povjerenstvo za komunalne poslove suglasnost za izdanje dozvole za adaptaciju trgovačkih prostorija u prodavaonicu na uglu Radićeve i Mažuranićeve ulice. Sa adaptacijom je sporazuman kućevlasnik Franjevački samostan u Karlovcu – gvardijan Gothard (r. k. t. župna crkva), pod uvjetom da se na krovu ne izvodi reklamna  ploča.  Zadruga je dobila garanciju desetgodišnje sigurnosti  da  u tom periodu ne može od strane Narodnog odbora uslijediti otkaz ili premještaj. Prema zatečenom stanju lokal se sastoji iz jedne prostrije vel 12, 60  x 4,70, visine 3,15 m. Duža fronta je u Radićevoj ulici a kraća u Mažuranićevoj. Strop lokala je grednik sa oplatama, krovište dvostrešno prekriveno biber crijepom. Adaptacija se sastoji u izmjeni veličine otvora za izloge. Osim toga na cijeloj dužini fronte u Radićevoj ulici i na dijelu od ugla do završetka izloga u Mažuranićevoj na visini od pločnika do novih nadvoja radi proširenja  kodne linije javnog nogostupa uz zgradu odklesat će se zid u debljini od 15 cm, kako bi se postojeća isturenost zgrade preko gradjevnpg pravca smanjila za polovicu. Lijevo od ulaza bila bi prodavaonica sa priručnom garderobom, ručnim praonikom, policama, tezgama i blagajnom, a desno prostor za izlaganje obrtničkih proizvoda. (Uporaba WC-a u susjednoj zgradi). Prilikom očevida 11. VI 1952. odustalo se od okrzavanja sadašnjeg konstruktivnog uličnog zida radi oslabljenja homogenosti zida. Umjesto tri otvora prema Radićevoj izvest će se još jedan otvor, a novo pročelje izvelo bi se u terraboni ( projektant Zlatko Šterk, izvođač poduzeče „Temelj“). Kad posjećujete galeriju Zilik koja se već dugo nalazi ovdje, malo se osvrnite, primijetit će te  preuzak   javni nogostup uz zgradu. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.