Drug Tito u Karlovcu 1966.

Pionirka Jasna na zadatku predaje cvijeća drugu Titu, a drug Mika Špiljak u pozadini

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.