Drug Tito u Neboder baru

Erna Jerman, Funduk, Soka Borčić, Božo Farkaš, Rudolf Dubravčić, Miloš Eror, konobar Ivica, Vladimir Bakarić, pa do njega Josip Tomc, Josip Benić , Gudac i njegova supruga Barka , Petrović,  Vlado Funduk, sa naočalama Milovan Kosanović, Josip Puba Dvoržak i do njega Milutin Baltić........

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.