Božidar Mažuranić 1921.

Božidar Mažuranić (fotografija iz 1921)- pomorski časnik, diplomat, vojni pilot, mačevalac i akademski slikar. Bio je unuk bana Mažuranića. Rođen je u Karlovcu 1879. A umro je u Argentini 1952.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.