Na Kalvariji 1970.

Jedna od čestih zabava Dubovčaka u planinarskom domu na Kalvariji, snimljeno 1970. godine. Slijeva: Danko Butala, Tomislav Gerić, Dražen Mamić, Vladimir Mišić, Ljudevit Bastjančić (sa gitarom), Marijan Cvitak, ?, Zvonko Gromes i Vladimir Filipčić.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.