Nogometni klub Zrinski sa Dubovca 1925.

Igrači Nogometnog kluba Zrinski sa Dubovca sa suprugama i vodstvom kluba oko 1925. godine. S loptom Anton Glazer iz "Masne ulice", otac nekadašnjeg rukometaša Dubovca Berislava Glazera a danas uspješnog tenisača - rekerativca.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.