VAGA

Zadnja VAGA 1988. - pjeva Željko Goršić, svi glazbenici su iz Karlovca

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.