VAGA

Mišo Baić "Baja" - frizer, Edita Gojak i Marija (Mira) Sertić (desno)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.