VAGA

Darko Dobrodolac (Dac), Saša Novak Radulović (Sale) i Saša Saradžić (Sale)

Karlovačke uspomene: Saša Radulović Sale, Nužni izlaz, kasnije Psihomodo pop 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.