Spahije vrte ražanj

Spahije vrte ražanj. S lijeva Zdravko, otac Stjepan (Pišta) i Jura

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.