VAGA

Žiri za izbor miss Vage: Rikard Gumzej, Vujanović, Željko Lardšnajder Lari, Marijan Dukovčić Sikira.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.