VAGA

1971. godina - Missice: Jadranka Šilović, Jadranka Jović i Ivanka Tot, u pozadini voditelji: Slobodan Furlan, Mladen Stubljar i Marija Sertić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.