Glazbena škola 1984.

Sjede s lijeva u desno - Nevenka Okičić, Marina Lebarić, Jadran Kolaković, Božena Jelačić, Željko Mikić, Ivan Božićević, Katica Radović, Agneza Radmanović. Stoje: Ana Žgela, Marijan Milić, Marija Čop, Darinka Drenjačević, Ljiljana Ščedrov, Dorka Dujam, Zdenka Bruketa, Biserka Cvijanović, Ljiljana Borčić, Višnja Butala, Gita Mikić, Pavica Mikšić, Vesna Nikolić, Nedjeljka Petrović. Uz zid stoje Zlatko Prpić, Velimir Cvijanović i Zoran Vertlberg. (hvala Aleksandru Radivojeviću na imenima)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.