Dr. Alfonsus Šibenik, satnik - autoportret

Ratni fotograf dr. Alfonsus Šibenik, satnik - autoportret (originalni sken staklenog negativa, bez photoshopa, 1916. godina)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.