Korzo sa benzinskom pumpom za vrijeme poplave 1939

Jedinstvena fotografija ne samo benzinske pumpe na Korzu već i poplave 1939. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.