Dr. Alfonsus Šibenik, satnik - autoportret

Desno od Alfonsusa Šibenika, na stolu, fotoaparat GOERZ ANGO ANSCHUTZ (klapp kamera) , pištolj hahn steyr cal 9x24 steyr, i krajnje desno fotografije obitelji

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.