Izgradnja palače Frohlich - Zrinski trg

Poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada Karlovca 4. listopada 1917. godine donosi Odluku o konačnom rješenju molbe Mavra ml. i Ljudevita Fröhlich od 16. kolovoza 1917., broj spisa 9669/1917, kojom mole gradjevnu dozvolu za podignuće nove dvokatnice u Zrinjskom trgu na temelju zapisnika od 19. rujna 1917., ovime se zamoljena gradjevinska dozvola podjeljuje uz slijedeće uvjete: 1. da se drži točno predloženih i ispravljenih nacrta 2. oborinske vode i fekalije imadu se odvesti kanalom, koji mora biti postavljen nad veliku vodu 3. hodnik se imade providiti sa prozorom prema stubištu 4. prilaz na tavan imade se jednim spojnim hodnikom izvesti. O tom se obavješćuju: 1. Mavro ml. i Ljudevit Fröhlich 2. Spitzer Kohn Robert 3. udova Ivančić 4. gradski gradjevinski odsjek. 12. studenog 1919., broj spisa 12066/1919 Poglavarstvo sl. i kr. grada Karlovca dodjeljuje stambenu dozvolu Mavru ml. i Ljudevitu Fröhlich za novosagradjenu kuću na Zrinjskom trgu. Kućni broj isti kao što je bio porušene zgrade na istom mjestu - Državni arhiv u Karlovcu (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.