Olimpijski maraton 10 gradova - Varaždin 1984.

Olimpijski maraton 10 gradova - Varaždin 1984. - Milorad Božić, Miško Žirić, Beli, Kruno Zubčić, Nikola Samardžija, Stevo Kostadin

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.