AMD Zanatlija - GROBNIK 1978.

AMD Zanatlija - GROBNIK 1978.: GALOVIĆ, BANANA, ŠTEF DOBRANIĆ, ZAVIŠIĆ (ZAVA), PERO, VUK, MANE, fotografirao: ŠTIMAC - ŠTAKI

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.