AMD Zanatlija - GROBNIK 1979.

AMD Zanatlija - GROBNIK 1979.: ČONTO, ZAVIŠIĆ (ZAVA), WILI, MARIO, CRNI, MAX, IVA FRIK, DAC PAVELIĆ; fotografirao: ŠTIMAC - ŠTAKI

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.