Drug Tito i drugarica Jovanka 1971.

Drug Tito i drugarica Jovanka 1971. na balkonu u Banjavčićevoj ulici

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.