Maturanti 1943.

Maturanti Gimnazije 1943. godine. - po preuzimanju maturalnih diploma u Gimnaziji, na izlasku svi su ukrcani na kamione i prebačeni na bojišta diljem Bosne - preživjeli su rijetki a među njima je Stjepan Škrtić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.