Poplava - Korana 1939.

Fotografija poplave 1939. godine - motiv sa Korane, desno se vidi kupalište koje pliva na splavu, rijetka fotografija jer su večinom snimani motivi sa Kupe

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.