Nestajanje jedne klupe u tri dana i tri fotografije

Nestajanje jedne klupe u tri dana i tri fotografije - dan treći

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.