Marica Babić rođena Kvaternik

Marica Babić rođena Kvaternik. Rođena je 1908. u Vinskovoj kući na Dubovcu (jednoj od najstarijih kuća u Karlovcu) a umrla u 83-oj godini 1990. Nikad se nije selila s Dubovca te je do smrti bila najstarija rođena Dubovčakinja

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.