Miroslava - Mira Bračun

Miroslava  - Mira Bračun iz srednjoškolskih dana. Udana je bila za Zdravka Spahiju s kojim ima dva sina. Danas živi u Švedskoj s Ivanom Papa, Dubovčakom iz Supilove ulice, poznatim karlovačkim hrvačom. Česti je posjetilac i komentator portala Kafotka

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.