Dvor u Lipi oko 1900. - Obitelj Šibenik

Obitelj Šibenik na okupu ispred lipskog Dvora: dr.Janko Šibenik i supruga Ivana pl.Lovinčić, nećakinja Anka pl.Lovinčić, Rosa Šibenik r.Apich drži u naručju kćer Jelku Šibenik, Alexandar Šibenik, dr. Stanko Šibenik, i dvije seljanke s djecom, oko 1900. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.