Maskenbal u hotelu (nova) Korana 1964.

Maskenbal u hotelu Korana (nova) 1964. godine: Nena Bogović, Seka Stilinović, Zdenka Radić i Klaudio Gobac (2. nagrada)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.