"Puhaljkaši" 1970.-tih

"Puhaljkaši" 1970.-tih: Stevica Momčilović - Kibica, Miroslav Mance - Marek, Dražen Brletić - Fox, Dragan Cvetković - Mali, Dražen Dokić - Doka, Stjepan Štajduhar - Štef

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.