Kraj rata - 1945.

Početkom kolovoza 1945. na Slunjskim brdima iza Turnja od granate ubačene u vojni Jeep poginuo je vozač, a suputniku pukovniku Tarabiću, komandantu 8. kordunške divizije razmrskana je lijeva potkoljenica. Prve operacije obavljene su u Vojnoj bolnici u Karlovcu. Fotografirano u bolničkom vrtu. Slijeva na desno: liječnik dr. Nikola Sadnikar (iz Kamnika), komandant Tarabić, liječnik dr Andrija Longhino iz Duge Rese.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.